Veiligheid

ISO 9001 certificaat

Het VGM beleid van de Vlissingse Bootliedenwacht (VLB) is gebaseerd op de volgende principes;

  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn allen van primair belang en zijn gelijkwaardig aan andere primaire zakelijke doelstellingen.

  • Het bedrijf streeft er naar haar activiteiten zo uit te voeren, dat schade aan werknemers, derden, faciliteiten en het milieu, zowel direct als indirect veroorzaakt door deze activiteiten te allen tijde wordt voorkomen.

  • De VLB verplicht zichzelf tot een continue verbetering van Veiligheid Gezondheid en Milieu teneinde het hoogste, praktische bereikbare niveau in gezondheid, veiligheid en milieubescherming te bereiken.

Bezoekadres

Postadres